Sảnh

Lucky

  • Thường xuyên tổ chức các họp quan trọng của các đơn vị lãnh đạo tỉnh, Bộ Công An, Quân đội và các đơn vị lớn..
  • Hệ thống được trang bị hiện đại, hỗ trợ họp trực tuyến với các thiết bị chuyên dụng.
  • Miễn phí giấy bút, hoa trang trí, bảng trắng, LED

Các thiết bị hỗ trợ:

SẢNH KHÁC

Sảnh Sao Mai

Sảnh VIP – Phong Lan