HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI CÔNG VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG MÍT, HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH.

Tuesday, 02-26-2019 | 4:19PM GMT+7